Del | Tilbake | Skriv ut | Tips en venn

125 utvalgte turer

125 utvalgte turer i nytt opplag
125 utvalgte turer i nytt opplag
Vår populære turhåndbok kommer i stadig nye opplag. Nå foreligger tredje opplag for salg i vårt tursenter    
Grip sjansen til å få tak i markedets beste turhånbok. Boka innholder alle de mest kjente turmålene i distriktet.

Med denne boka ønsker vi å stimulere til økt bruk av naturen som kilde til glede, rekreasjon og bedre helse. Turene vi har valgt ut har stor geografisk spredning som vi håper vil inspirere til opplevelser i vår flotte Rogalandsnatur.

Vi har lagt vekt på at både unge og eldre, trente og utrente skal finne turer som passer til sine behov og forutsetninger. De fleste turene er dagsturer, men for noen få anbefaler vi en overnatting.

Boka selges i vårt tursenter i Stavanger

Pris medlem kr 210,-, ikke medlem kr 290,-.